Vactia Suomi (Finnish)
09.06.2010

Lääketieteen tohtori, Ilkka Junttila Vactian tutkimuslaboratorion uusi johtaja

Vactian johtokunta valitsi yksimielisesti LT Ilkka Junttilan Vactian Soluvälitteisen immuniteetin tutkimuslaboratorion johtajaksi. LT Junttila seuraa tehtävässä dosentti Marko Pesua, joka aloittaa 5-vuotisen kautensa akatemiatutkijana 1.8.2010. Junttila työskentelee tällä hetkellä tutkijana NIH:ssä, Bethesdassa. Hänen tutkimusalaansa ovat erityisesti immuunisignalointi ja soluvälitteinen immuniteetti. Hänen tutkimusprofiilinsa katsottiin sopivan tehtävään täydellisesti.

 

- Olemme Vactiassa onnekkaassa asemassa , sillä meillä on mahdollisuus rekrytoida lahjakkaita nuoria tutkijoita Tampereelle ja tarjota heille mahdollisuus oman itenäisen tutkimusuran rakentamiseen, toteaa Vactian toiminnanjohtaja, professori Mika Rämet. Toisaalta Vactian toimijat hyötyvät uuden tutkijan tuomasta erityisosaamisesta, joka tässä tapauksessa erinomaisesti täydentää Vactian aiempia vahvuusalueita.

 

Vactian soluvälitteisen immuuniteetin tutkimuslaboratoriossa on mahdollista suorittaa GLP-tasoisesti soluimmunologian perusmenetelmiä, kuten solujen alapopulaatioiden puhdistuksia ja viljelyä, virtausytometriaa ja kvantitatiivista geenikspression analysointa. Soluvälitteisen immuniteetin laboratorio luo loistavan tutkimusympäristön Vactian piirissä toimiville rokotetutkimushankkeille ja vahvistaa Kaupin kampuksen immunologista osaamista yleisestikin. Laboratorion palvelut ovat saatavilla myös Vactian ulkopuolisille tutkimusryhmille ja bioteknologiayrityksille.