Vactia Suomi (Finnish)
16.02.2011

Vactian tutkijoiden koordinoima tutkimusohjelma tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseksi käyntiin Tampereella

Tyypin 1 diabetes (lapsuusiän diabetes) on viisinkertaistunut viidessä vuosikymmenessä Suomessa. Vastaava nousu on tapahtunut myös muissa länsimaissa, mutta Suomessa tyypin 1 diabetes on yleisempi kuin missään muualla (vuosittain sairastuu noin 600 lasta ennen 15 vuoden ikää). Taudin nopea yleistyminen on huolestuttanut alan asiantuntijoita ympäri maailmaa ja keinoja nousun katkaisemiseksi etsitään kiihkeästi. Nykyisin tiedetään, että nousun takana on jokin ympäristötekijä, ja virusinfektiot ovat yksi eniten epäillyistä.

 

Tampereella käynnistyy helmikussa Vactian johtokunnan puheenjohtajan, professori Heikki Hyödyn koordinoima PEVNET-tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on selvittää, onko tyypin 1 diabeteksen takana virusinfektio, erityisesti enterovirusinfektio. Enterovirusinfektioita sairastetaan yleisesti, mutta joillakin lapsilla virus voi levitä haimaan ja aiheuttaa hitaasti etenevän solutuhon. Tutkimushankkeen lopullisena tavoitteena on kehittää tyypin 1 diabetekselta suojaava hoito.

 

PEVNET-ohjelma on EU:n rahoittama ja se pohjautuu laajaan eurooppalaisten biopankkien ja alan huippuasiantuntijoiden muodostamaan verkostoon. Yhtenä tärkeänä osana on suomalainen DIPP-tutkimus, jossa lapsia on seurattu syntymästä lähtien aina vuodesta 1994 alkaen Turussa, Oulussa ja Tampereella. PEVNET-ohjelmassa tutkitaan viruksen esiintymistä myös suoraan haimakudoksesta eri maissa kerättyjen kudosaineistojen avulla. PEVNET tekee myös kiinteää yhteistyötä diabetestutkimusta rahoittavan kansainvälisen Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)–säätiön kanssa maailmalaajuisen yhteistyöverkoston luomiseksi. Projekti sisältää myös osion, jossa testataan kokonaan uutta hoitomuotoa, jossa diabetesprosessia pyritään vaimentamaan antamalla potilaille haimakudoksen rakennetta sisältävää ”rokotetta”. Tämänkaltainen hoito estää diabeteksen kehittymistä koe-eläimillä ja samantyyppinen hoito tehoaa myös allergiassa.

 

PEVNET tutkimusohjelman koordinaattorina toimii professori Heikki Hyöty Tampereen yliopiston Lääketieteen yksiköstä. Siihen kuuluu yhtensä 13 partneria kuudesta eri maasta ja sen kokonaisbudjetti on 8 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:

Professori Heikki Hyöty
Tampereen yliopisto
Lääketieteen yksikkö
p. 050-5168480
heikki.hyoty@uta.fi