Vactia Suomi (Finnish)

Lääketieteellisen teknologian instituutti (IMT)

Vuonna 1995 perustettu IMT on Tampereen yliopiston alaisuudessa toimiva dynaaminen instituutti, jossa synergistiset tutkimusalueet luovat vahvan perustan moderneille poikkitieteellisille tutkimushankkeille ja kliinisille projekteille.

IMT tutkii ja kouluttaa

Lääketieteellisen teknologian instituutin tehtävänä on harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista biolääketieteellistä ja bioteknologista tutkimusta ja koulutusta. Lisäksi IMT tekee aktiivista yhteistyötä useiden ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tutkimuksen ja koulutuksen aloilla.

IMT vastaa poikkitieteellisestä bioteknologian maisteri/DI-koulutusohjelmasta yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa ja bioinformatiikan kansainvälisestä maisteriohjelmasta yhdessä Turun yliopiston kanssa. Ammattimainen tohtorikoulutus tapahtuu Biolääketieteen ja bioteknologian tutkijakoulun (TGSBB) piirissä.

Korkeatasoista osaamista

IMT:n tutkimus painottuu syöpäbiologiaan, mitokondriotutkimukseen, molekyylilääketieteeseen (etenkin immunologia), bioinformatiikkaan ja nanobioteknologiaan. Instituutin toiminta on saanut kiitettävät arviot kaikissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimuksen laadun arvioinneissa.
Mitokondrio-tutkimusryhmä on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö.

 

Osaava henkilöstö ja toimiva sijainti

Instituutti toimii Finn-Medi-kiinteistöissä Kaupin kampuksella. Sijainti mahdollistaa kiinteän yhteistyön Tampereen yliopistollisen sairaalan, Tampereen teknillisen yliopiston, Lääketieteellisen tiedekunnan ja ammattikorkeakoulujen kanssa. IMT:ssä toimii 15 tutkimusryhmää ja henkilöstön kokonaismäärä on noin 160. Tutkijoista neljäsosa on ulkomaalaisia.

Minne ollaan menossa

Instituutin strategia on muodostua tutkimuksen ja koulutuksen huippuyksiköksi, joka kehittää osaamista valituilla tutkimusaloilla, tarjoaa moderneja tutkimuksen tukitoimintoja ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä.

Vactia IMT

IMT:n tutkimusryhmät


Molekyylilääketiede
Olli Silvennoinen
Mika Rämet
Marko Pesu
Markku Mäki (affiliated group)


Mitokondriotutkimus
Howy Jacobs
Hans Spelbrink


Syöpätutkimus
Jorma Isola    
Anne Kallioniemi
Johanna Schleutker
Tapio Visakorpi


Solubiologia
Ari Huovila
Herma Renkema
Seppo Parkkila (affiliated group)


Bioteknologia ja nanobioteknologia
Markku Kulomaa


Bioinformatiikka
Mauno Vihinen