Vactia Suomi (Finnish)

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus

 

Rokotetutkimuskeskus on lasten ja aikuisten kliinisiä 
rokotetutkimuksia tekevä yksikkö Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella. Tutkimukset toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten lääkevalmistajien kanssa. Keskusta johtaa professori Timo Vesikari.

 

Virusrokotteita lapsille ja aikuisille

Rokotetutkimuskeskus on erikoistunut lasten virusrokotteisiin, joissa vahvinta osaamisaluetta ovat vesirokko-, 
influenssa- ja rotavirusrokotteet. Tutkimusten sponsoreina ovat olleet mm. Merck, GSK, MedImmune, Sanofi Pasteur, Wyeth ja Novartis. Tutkimukset ovat johtaneet kahden 
rotavirusrokotteen rekisteröimiseen EU:ssa ja olleet keskeisenä tekijänä toisen rokotteen rekisteröimisessä USA:ssa vuonna 2006. Suomessa rotavirusrokote tuli yleiseen rokotusohjelmaan vuonna 2009. Rokotetutkimuskeskuksessa tehdyllä työllä on ollut suuri merkitys myös elävän, nenäsuihkeena annettavan influenssarokotteen rekisteröimisessä 
USA:ssa.

 

Vuonna 2009 tutkimusten kohteena ovat mm. meningokokki- ja pneumokokkikonjugaattirokotteet, aikuisten ja vanhusten rokotteet (mm. vyöruusurokote), influenssarokotteet sekä rokotteet mahdollisten influenssapandemioiden varalta.

 

Korkeatasoista kliinistä tutkimusta

Rokotetutkimuskeskuksessa tehdään tieteellisesti ja eettisesti korkeatasoista tutkimusta, jossa noudatetaan hyvää kliinistä tutkimustapaa (Good Clinical Practice, GCP) sekä lääketutkimuksia koskevia lakeja, asetuksia ja EU-direktiiviä. Huolellinen dokumentointi ja kokenut henkilökunta takaavat tutkimusten laadun.

Rokotetutkimuskeskus tekee tyypillisesti faasi II ja III -tutkimuksia, mutta myös faasi I -tutkimuksia vapaaehtoisille aikuisille.

 

Uudet rokotteet on viime kädessä testattava oikeassa kohderyhmässä, ihmisillä. Tutkimusten osallistujat hyötyvät saamalla usein ilmaiseksi rokotteita, jotka eivät vielä ole Suomen yleisessä rokotusohjelmassa. Suomalaisten perheiden myönteinen asenne lasten rokotetutkimuksiin on tärkeä voimavara. Tutkimus tähtää uusien rokotteiden käyttöön saamiseen sekä Suomessa että maailmalla.

 

Tutkimusklinikat

Rokotetutkimuskeskusta johdetaan Tampereelta, mutta muuten toiminta on jakautunut ympäri Suomea. Varsinainen asiakas- ja tutkimustyö tehdään rokotetutkimusklinikoilla, joita on yhteensä 15: Tampereella, Espoossa, Etelä-Helsingissä, Itä-Helsingissä, Itä-Vantaalla, Länsi-Vantaalla, Järvenpäässä, Kotkassa, Turussa, Lahdessa, Kokkolassa, Kuopiossa, Oulussa, Porissa ja Seinäjoella. Tämän kattavan verkoston avulla niin laajojen valtakunnallisten tutkimusten toteutus kuin monikansallisiin tutkimuksiin osallistuminenkin onnistuu tehokkaasti.

 

Ammattitaitoinen henkilöstö

Rokotetutkimuskeskuksessa toimii kaikkiaan noin 120 päätoimista tai osa-aikaista henkilöä, jotka ovat työsuhteessa Tampereen yliopistoon. Tutkimusklinikoilla on aina tutkijalääkäri sekä tutkimushoitajia ja laboratoriohoitaja.

Rokotetutkimuskeskus lyhyesti:

• Rokotetutkimuksia Tampereella 
jo vuodesta 1979

• Pääpaino lasten tutkimuksissa ja 
virusrokotteissa

• Ainutlaatuinen tutkimusverkosto: 15 klinikkaa eri puolilla Suomea

• Tutkimushenkilöstö GCP-
koulutettuja ammattilaisia

• Tutkimuksia faasista I faasiin IV

• Yhteistyötä merkittävien kansainvälisten rokotevalmistajien kanssa

• Tutkimukset keskeisiä kahden 
rotavirusrokotteen (2006) ja nenäsuihkeena annettavan influenssarokotteen (2005) sekä vesirokkorokotteen (1995) rekisteröimisessä