Vactia Suomi (Finnish)

Virustutkimuksesta syntyy uusia hoitomuotoja

Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella toimii virus-immunologian laboratorio, jolla on laaja kansainvälinen tutkimusyhteistyöverkosto virologian ja immunologian alalta. Laboratoriota johtaa professori Heikki Hyöty.

 

Ainutlaatuisia tutkimusaineistoja

Laboratoriolla on erikoisosaamista autoimmuunisairauksien ja allergian syntymekanismien sekä virusten ja luonnollisen immuunivasteen vuorovaikutuksen tutkimuksesta. Käytössä on laaja menetelmäarsenaali virusten osoittamiseen kliinisistä kudos-, veri- ym. näytteistä. Laboratorion tutkimus pohjautuu ainutlaatuisiin biopankkeihin, joiden avulla voidaan tunnistaa uusia mikrobi-sairausassosiaatioita.

Ryhmän tutkimuskohteina ovat mm. tyypin 1 diabetes, keliakia ja allergia sekä välikorvatulehdusta aiheuttavat virukset.

 

Tyypin 1 diabetes ja enterovirukset

Tutkimusryhmä on selvittänyt enterovirusten ja tyypin 1 diabeteksen (nuoruustyypin diabetes) välistä yhteyttä. Enterovirusten riskivaikutus on tullut esiin kliinisissä tutkimuksissa, ja viruksia on todettu myös diabeetikoiden haimasta. Tutkimus on avannut mahdollisuuden diabetekselta suojaavan rokotteen kehittämiselle yhteistyössä rokoteyritysten kanssa.

 

Infektiot ja allergia

Diabeteksen ohella myös allergiat ja astma yleistyvät nopeasti. Syynä tähän voi olla varhaislapsuuden infektioiden väheneminen (nk. hygieniahypoteesi). Ryhmässä selvitetään, miten nämä infektiot vaikuttavat immuunivasteen säätelyjärjestelmiin ja mitkä vaikutukset voisivat suojata allergialta. Havaittiin, että immuunivälitteisiä sairauksia (mm. allergia, tyypin 1 diabetes, keliakia ja kilpirauhasen tulehdus) esiintyy paljon vähemmän Venäjän karjalassa kuin Suomessa, kun taas mikrobi-infektioissa on hyvin voimakas mutta päinvastainen ero. Maiden välinen raja muodostaa terävän gradientin näiden sairauksien esiintymisessä ja luo erinomaisen lähtökohdan hygieniahypoteesin tutkimiselle ja suojaavien mikrobikomponenttien tunnistamiselle.

 

Välikorvatulehdukset viruksen syytä?

Biopankkien mikrobiseulonnassa on tunnistettu virus, joka voi selittää jopa 40 % pikkulasten välikorvatulehduksista. Tätä virusta ei ole aikaisemmin epäilty korvatulehduksen aiheuttajaksi, ja siksi tämä tieto avaa merkittävän mahdollisuuden korvatulehdukselta suojaavan rokotteen kehittämiselle.


Virologian laboratorio

Tutkimusalueet: virusinfektiot, virusimmunologia, autoimmuuni­taudit, allergiat, rokotteet

 

Rahoitus

EU:n puiteohjelmat (FP5-FP7)

National Institute of Health (NIH)

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)

Suomen Akatemia

Yksityiset säätiöt